Loading…

Om oss

Piscator Ventilation AB

Tjänster

Entreprenad

Tjänster

Projektering

Tjänster

Egna förslag

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Våra tjänster

Nu är vi ISO certifierade

Sedan 2019-03-19 är Piscator Ventilation AB kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015
för projektering och installation av ventilationsinstallationer. LÄS MER >>

iso9001  iso14001

Bra klimat

är idag ett konkurrensmedel för dig som fastighetsägare. Luftbehandling är energikrävande – kostnader som kommer varje år under hela byggnadens brukstid. Genom att kontakta oss tidigt i projektet erhåller du

Driftekonomi – Funktionsansvar – Kostnadsstyrning

Hitta till oss

Bra klimat

Piscator annons 250

Rating

AAA 2018

Certifikat

AAA 2018