Projektering

Vi har kompetens och utrustning att i egen regi projektera luftbehandlingsinstallationer.
Projekteringen sker i AutoCad 3D av egen personal.

 

Egna förslag

Du som fastighetsägare kan komma till oss så kan vi i egen regi ta fram en teknisk lösning och kostnadskalkyl efter era krav och önskemål.

 

 

Entreprenad

Vi utför luftbehandlinginstallationer i olika typer av entreprenadformer – Utförandeentreprenad, Totalentreprenad, Partneringentreprenad.

Vi vänder oss främst till Entreprenörer, Fastighetsägare,  Kommuner och Landsting.
Efter utförd installation utför vi igångkörning och injustering för att säkerställa att installationen fungerar som den är projekterad att göra.

Vi har även en verkstad för att kunna tillverka speciella detaljer till våra installationer.