Entreprenad

Vi utför luftbehandlinginstallationer i olika typer av entreprenadformer – Utförandeentreprenad, Totalentreprenad, Partneringentreprenad.

Vi vänder oss främst till Entreprenörer, Fastighetsägare,  Kommuner och Landsting.
Efter utförd installation utför vi igångkörning och injustering för att säkerställa att installationen fungerar som den är projekterad att göra.

Vi har även en verkstad för att kunna tillverka speciella detaljer till våra installationer.