Miljö & Kvalite

Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem.
Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Miljömanual

Piscator Ventilation AB är ett företag som i huvudsak bedriver ventilationsentreprenader.

Miljöpolicy
Piscator Ventilation AB´s miljöpolicy är att kunna erbjuda installationer som motsvarar kundens och samhällets miljökrav.

Konstruktion
På projekt där vi ansvarar för konstruktion följer vi de handlingar, föreskrifter och normer som ligger till grund för projektet.

Produktion
Under produktionsskedet följer vi de handlingar, föreskrifter och normer som ligger till grund för projektet.

Förbättring
För att minska antalet eventuella miljöavvikelser ska avvikelserapporter ligga som grund för erfarenhetsåterföring. Detta gäller egen produktion och konstruktion samt leverantörer och underentreprenörer.

Miljöansvarig
Vid varje projekt utser vi en miljöansvarig som skall se till att miljöarbetet fungerar enligt våra rutiner.

Kvalitetsmanual

Kvalitetspolicy
Piscator Ventilation AB´s kvalitetspolicy är decentralicerad där varje medarbetare känner ansvar för sin del av arbetet. Tillsammans känner vi sedan ansvaret att kunden får den slutprodukt som han har rätt att förvänta sig.

Konstruktion
På projekt där vi ansvarar för konstruktion utför vi projektanpassade egenkontroller enligt de handlingar, föreskrifter och normer som ligger till grund för projektet.

Produktion
För att säkerställa vår produktion utför vi egenkontroller på utfört arbete. Vi väljer ut ett antal viktiga arbetsmoment där särskild egenkontroll utförs enligt projektanpassade checklistor.

Förbättring
För att minska antalet eventuella kvalitetsavvikelser ska avvikelserapporter ligga som grund för erfarenhetsåterföring. Detta gäller egen produktion och konstruktion samt leverantörer och underentreprenörer.

Kvalitetsansvarig
Vid varje projekt utser vi en kvalitetsansvarig som skall se till att kvalitetsarbetet fungerar enligt våra rutiner.
Pågående objekt

Ålkilsbacken Lindesberg
Futurum Fastigheter
Lekebergs Kommunfastigheter - NA Bygg
Mitt Gröna Kvarter Vivalla
Dormy Golf

mer objekt

Piscator annons 250

Piscator Ski Tour 2016