Miljö & Kvalite

Sedan 2019-03-19 är Piscator Ventilation AB kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015
för projektering och installation av ventilationsinstallationer.

iso9001  iso14001 

 


Piscator Ventilation ABs Verksamhetspolicy (KMA)

Våra ledord:
Driftsekonomi – Funktionsansvar – Kostnadsstyrning

Piscator Ventilation AB bedriver ventilationsentreprenader, vår affärsidé är att komma in i projekten i ett tidigt skede för att ha möjlighet att påverka såväl den tekniska lösningen som ekonomin i projekten.

Vi ska säkerställa att vi har kompetens att i egen regi utveckla och projektera luftbehandlingsinstallationer efter kundens krav och önskemål.

Vi ska skydda miljön genom ett ansvarsfullt miljöarbete och vi ska förebygga föroreningar genom att leverera energieffektiva lösningar. Vi ska också jobba för direktleveranser och bra materialval.   

Vi ska uppfylla de krav som både myndigheter och andra relevanta intressenter ställer på oss.

Varje medarbetare skall trivas på arbetet och ha god kunskap och medvetenhet inom sitt ansvarsområde.

Vi ska erbjuda våra kunder kostnadseffektiva, hållbara och långsiktiga totallösningar.

Varje projekt ska vara ett referensprojekt.

Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras för att om möjligt förebygga fel, olyckor och negativ miljöpåverkan innan det uppstår.

Örebro 2018-10-12

Bra klimat

Piscator annons 250

Rating

AAA 2018

Certifikat

AAA 2018