skylt2

Piscator Ventilation AB startades i Januari 2003 av Ove och Jörgen Piscator med huvudinriktning att utföra luftbehandlingsinstallationer.

Bra klimat är idag ett konkurrensmedel för dig som fastighetsägare.En viktig del i vår affärsidé är att komma in i projekten i ett tidigt skede för att ha möjlighet att påverka såväl den tekniska lösningen som ekonomin i projekten. Vi har teknisk kompetens att i egen regi utveckla och projektera luftbehandlingsinstallationer efter kundens krav och önskemål. Projekteringen sker i AutoCad 3D.

Luftbehandling är energikrävande – kostnader som kommer varje år under hela byggnadens brukstid.
Genom att kontakta oss tidigt i projektet erhåller du

Driftekonomi – Funktionsansvar – Kostnadsstyrning
 
 

 

Pågående objekt

Ålkilsbacken Lindesberg
Futurum Fastigheter
Lekebergs Kommunfastigheter - NA Bygg
Mitt Gröna Kvarter Vivalla
Dormy Golf

mer objekt

Piscator annons 250

Piscator Ski Tour 2016