Bostäder

Sidensvansen
Totalentreprenad – Nybyggnad av 35st lgh

KV Lien
Totalentreprenad – Nybyggnad av 24st lgh

Kårstagatan
Totalentreprenad - Nybyggnad av bostäder

Mitt Gröna Kvarter Vivalla
Parteringentreprenad - Ombyggnad av bostäder

Ålkilsbacken Lindesberg
Totalentreprenad - Nybyggnad av 70 st lgh

Jasminen
Utförande entreprenad - Nybyggnad av 32 st lgh

Kv Kronan
Totalentreprenad - Nybyggnad av  bostäder

Willengården
Totalentreprenad - Nybyggnad av bostäder

Gårdsfogden
Totalentreprenad - Nybyggnad av 64 st bostäder och förskola

Kv Kilen
Totalentreprenad - Nybyggnad av 24 st bostäder samt gemensamhetslokal

Kv Bandybollen
Utförandeentreprenad - Nybyggnad av 93 st bostäder och förskola inkl. tillagningskök

Kv Pärllöken
Utförandeentreprenad - Nybyggnad av 24 st lägenheter

Kv Reveljen
Totalentreprenad - Nybyggnad av 23 st lägenheter

Kv Marchen
Totalentreprenad - Nybyggnad av 23 st lägenheter

Kv Manövern
Totalentreprenad - Nybyggnad av 23 st lägenheter

Kaprisen
Totalentreprenad - Nybyggnad av 16 st lägenheter

Lindhult
Totalentreprenad - Nybyggnad av 16 st lägenheter

S:a Allén
Totalentreprenad - Nybyggnad av 20 st lägenheter

Fetsund Norge
Totalentreprenad - Nybyggnad av 113 st lägenheter inkl. parkeringsgarage

Lofotgata Norge
Totalentreprenad - Nybyggnad av 79 st lägenheter inkl. parkeringsgarage

 

Bra klimat

Piscator annons 250

Rating

AAA 2018

Certifikat

AAA 2018